Inge Leenheer Photography verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn naar een persoon. Denk hierbij aan een naam, adres of e-mailadres. De AVG beschermt deze gegevens. 
Inge Leenheer Photography verwerkt persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de AVG. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en dat op een zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Er worden (mogelijk) persoonsgegevens verwerkt wanneer je klant wordt van Inge Leenheer Photography of contact opneemt via het contactformulier op de website. Persoonsgegevens die door Inge Leenheer Photography worden verwerkt zijn voor- en achternamen, woonadressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze verwerking stelt Inge Leenheer Photography in staat om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren, om de dienstverlening financieel en administratief te kunnen afhandelen en om contact met je op te nemen wanneer dat nodig is. Deze gegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen. Inge Leenheer Photography hanteert een bewaartermijn van zeven jaar, waarna de persoonsgegevens worden vernietigd. 
Inge Leenheer Photography heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere personen of organisaties. Het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden gebeurt enkel wanneer Inge Leenheer Photography daartoe verplicht is op grond van de wet, wanneer het noodzakelijk is voor de overeenkomst die is gesloten tussen jou en Inge Leenheer Photography of wanneer je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 
Inge Leenheer Photography biedt de mogelijkheid om persoonsgegevens die van jou worden verwerkt, te allen tijde in te zien. Wil je deze gegevens inzien of laten wijzigen? Neem gerust contact op door een e-mail te sturen naar info@ingeleenheerphotography.com. Ook wanneer je vragen hebt over dit privacystatement, kun je altijd contact opnemen. 
Inge Leenheer Photography behoudt zich het recht voor om, indien gewenst, wijzigingen aan te brengen in dit privcacystatement.